Thống kê truy cập

Online :55
Tuần :1056
Tháng :100000
Tổng truy cập :7801915
Gạch chuyên dụng
 

Gạch chuyên dùng là loại gạch được thiết kế, sản xuất đặc biệt dành cho những nhu cầu rất riêng và ít người dùng. Gạch được sản xuất lả các nguyên liệu đặt biệt được phối trộn và sản xuất theo từng yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.

Mã sản phẩm : DN-CL
Mã sản phẩm : DN-CNH
Mã sản phẩm : DN-SM
Mã sản phẩm : Xi măng chịu nhiệt CA-50
Mã sản phẩm : Bê tông chịu nhiệt CR 15
Mã sản phẩm : Bê tông chịu nhiệt CR-17
Mã sản phẩm : Gạch xốp cách nhiệt ISOLITE B1
Mã sản phẩm : Bê tông chịu nhiệt CR 14 LC
Mã sản phẩm : Bê tông chịu nhiệt CR 18 LC
Mã sản phẩm : Gạch xốp cách nhiệt ISOLITE B2
Mã sản phẩm : Gạch xốp cách nhiệt ISOLITE B3
Mã sản phẩm : Gạch xốp cách nhiệt ISOLITE B4
Mã sản phẩm : Gạch xốp cách nhiệt ISOLITE B5
Mã sản phẩm : Gạch xốp cách nhiệt ISOLITE B6
Mã sản phẩm : Xi măng chịu nhiệt CA-50X7
Mã sản phẩm : Xi măng chịu nhiệt CA-50X6
Mã sản phẩm : Bê tông chịu nhiệt TAICAST-1732 G3
Mã sản phẩm : Bê tông chịu nhiệt TAICAST VN13
Mã sản phẩm : Bê tông chịu nhiệt TAICAST 1527
Mã sản phẩm : BÊ TÔNG CHỊU NHIỆT TAICAST F60
Mã sản phẩm : BÊ TÔNG CHỊU NHIỆT TAICAST 1832T
Mã sản phẩm : BÊ TÔNG CHỊU NHIỆT CALDECAST M32
Mã sản phẩm : BÊ TÔNG CHỊU NHIỆT FIRECRETE -SPECIAL
Mã sản phẩm : BÊ TÔNG CHỊU NHIỆT FIRECRETE-NORMAL
Mã sản phẩm : BÊ TÔNG DẺO CHỊU NHIỆT TAIRAM-PL170
Mã sản phẩm : BÊ TÔNG CÁCH NHIỆT TAILITE 140 MP
Mã sản phẩm : BÊ TÔNG CÁCH NHIỆT TAILITE 130 MP
Mã sản phẩm : BÊ TÔNG CÁCH NHIỆT TAILITE 120 MP
Mã sản phẩm : BÊ TÔNG CÁCH NHIỆT TAILITE 110 MP
Mã sản phẩm : BÊ TÔNG CÁCH NHIỆT TAILITE 100 MP
Mã sản phẩm : BÊ TÔNG CÁCH NHIỆT TAILITE 90 MP
Mã sản phẩm : BÊ TÔNG CÁCH NHIỆT TAILITE 80 T
Mã sản phẩm : BÔNG CÁCH NHIỆT THỦY TINH
Mã sản phẩm : BÔNG CÁCH NHIỆT ROCKWOOL DẠNG ỐNG
Mã sản phẩm : BÔNG CÁCH NHIỆT ROCKWOOL DẠNG CUỘN
Mã sản phẩm : BÔNG CÁCH NHIỆT ROCKWOOL DẠNG TẤM
Mã sản phẩm : BÔNG CERAMIC DẠNG DÂY
Mã sản phẩm : BÔNG CERAMIC DẠNG KHỐI
Mã sản phẩm : BÔNG CERAMIC DẠNG GIẤY
Mã sản phẩm : BÔNG CERAMIC DẠNG CUỘN
THƯƠNG HIỆU